MČR HROB 2022

5.–6. 11. 2022

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2022

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 5.–6. 11. 2022
Místo: Osek u Duchcova, okres Teplice, Česká republika
Centrum závodu: Klášter Osek; GPS: N 50°37.29175', E 13°41.64012'
Zařazení závodu:
 • MČR v horském orientačním běhu
 • 4. závod ČAR série 2022
 • Veřejný závod pro příchozí
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen obcemi Meziboří – Litvínov – Mariánské Radčice – Duchcov – Hrob – Mikulov Nové Město – Fláje.
Terén: Východní část Krušnohoří a Mostecká pánev s hustou sítí dopravních komunikací a cest, nadmořská výška 130–956 m. V horských partiích narazíte na zcela neobydlené oblasti, podhůří je středně až hustě osídleno. Krajina je místy zemědělsky využívána, sem tam se vyskytnou rozsáhlejší pastviny.
Mapa: Speciálka pro HROB, formát A3, vytištěná na voděvzdorném materiálu Pretex, e = 10 m, stav 10/2022.
Pozor, změna!!! V sobotu měřítko 1: 25 000, v neděli 1: 30 000.
Zvláštní symboly: Zvláštní symboly
Popisy: Popisy kontrol budou vytištěny na závodních mapách.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR v HROB se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace bude možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2 osoby. Oba členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:
 • HH20 (MČR dvojic mužů do 20 let, narození po 6. 11. 2002)
 • HD20 (MČR smíšených dvojic do 20 let, narození po 6. 11. 2002)
 • DD20 (MČR dvojic žen do 20 let, narození po 6. 11. 2002)
 • HH (MČR dvojic mužů, bez omezení věku)
 • HD (MČR smíšených dvojic, bez omezení věku)
 • DD (MČR dvojic žen, bez omezení věku)
 • HH40 (MČR dvojic mužů nad 40 let, narození před 6. 11. 1982)
 • HD40 (MČR smíšených dvojic nad 40 let, narození před 6. 11. 1982)
 • DD40 (MČR dvojic žen nad 40 let, narození před 6. 11. 1982)
 • HH60 (MČR dvojic mužů nad 60 let, narození před 6. 11. 1962)
 • HD60 (MČR smíšených dvojic nad 60 let, narození před 6. 11. 1962)
 • DD60 (MČR dvojic žen nad 60 let, narození před 6. 11. 1962)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
Parkování: Kdo přijede včas, bude moci zaparkovat přímo v areálu kláštera. Kdo nocuje v autokempu, zaparkuje do neděle tam, poté stejně jako ti co se nevejdou na nádvoří využijí blízké veřejné parkovací plochy: veřejné parkovací plochy.
Pořadatelské ubytování:
 • Osecký klášter je vytápěn kotelnou na plyn, sprchy smí ubytovaní použít i v neděli po závodě. Klíče dostanete na prezentaci, a můžete si je tam i uschovat po dobu závodu. Uvnitř objektu se nachází nespočet vzácných památek, proto vstupní brána nesmí nikdy zůstat odemčená!!!
 • autokemp Osek - nástup v pátek 16:00 -20:00. Ti, kteří nestihnou dorazit do 20:00 hodin, ať se mi ozvou, schovám jim klíče na prezentaci. Ukončení pobytu v neděli mezi 8:00 – 10:00. Bezplatně zapůjčené povlečení vraťte na recepci společně s klíči od chat.
Prezentace: Pátek 4. 11. od 18:00 do 22:00, v sobotu 5. 11. a neděli 6. 11. mezi 7:30 až 8:30Oseckém klášteře.
Šatny a WC: K převlékání využijte vlastní dopravní prostředky nebo pokoje. Veřejné toalety informačního centra a restaurace budou posíleny dvěma TOI TOI.
Upřesnění závodu, startu a cíle: Dvouetapový horský orientační běh dvojic s časovým limitem pro obě etapy 6 hod. 30 min.
Sobota 5. 11. 2022:
Hromadný start free orderu ve vlnách přímo na nádvoří kláštera.
 • 1. vlna (kat. HH, HD, DD, DD20, HH60 - start 9:30)
 • 2. vlna (kat. HH20, HH40, PO - start 9:40)
 • 3. vlna (kat. HD20, HD40, DD40, HD60, DD60, PZ - start 9:50)
Cíl se nachází 1.1 km od závodního centra. Neděle 6. 11. 2022:
Nedělní etapu odstartujeme v areálu skokanských můstků, vzdáleném 1.4 km po modré červené značce. Na trať s pevným pořadím kontrol vystartují netradičně jako první ve vlnách kategorie příchozích a týmy se ztrátou více než 60 minut na vítěze:
 • 1. vlna (kat. HH, HD, DD, DD20, HH60 - start 9:00)
 • 2. vlna (kat. HH20, HH40, PO - start 9:10)
 • 3. vlna (kat. HD20, HD40, DD40, HD60, DD60, PZ - start 9:20)
Účastníci MČR se ztrátou do 60 minut na vítěze vystartují hendikepovým startem, první v 9:30.
Cíl se nachází 1 km od závodního centra.
Délky tratí:
KategorieTrať So [km/přev./počet kontrol]Trať Ne [km/přev./počet kontrol]
HH2016.1 km/640 m/11 k.15.3 km/690 m/11 k.
HD2015.0 km/660 m/13 k.12.8 km/670 m/10 k.
DD2015.0 km/660 m/13 k.12.8 km/670 m/10 k.
HH26.6 km/1320 m/19 k.25.5 km/1240 m/18 k.
HD23.4 km/950 m/17 k.20.6 km/1270 m/14 k.
DD19.7 km/800 m/17 k.19.6 km/950 m/11 k.
HH4023.4 km/950 m/17 k.20.6 km/1270 m/14 k.
HD4016.1 km/640 m/11 k.15.3 km/690 m/11 k.
DD4015.0 km/660 m/13 k.12.8 km/670 m/10 k.
HH6016.0 km/670 m/13 k.14.6 km/920 m/9 k.
HD6015.0 km/660 m/13 k.12.8 km/670 m/10 k.
DD6015.3 km/610 m/11 k.11.0 km/670 m/10 k.
PO16.9 km/680 m/13 k.11.9 km/740 m/11 k.
PZ15.9 km/560 m/11 k.11.0 km/670 m/10 k.
Průběh závodu a systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0.5 m.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Před startem jsou závodníci povinni vynulovat a zkontrolovat si své SI čipy pomocí krabiček Clear a Check. Pořadatelé když tak poradí. Průchod kontrolou se označí vložením čipu do razící jednotky SI (musí bliknout a pípnout). Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30×30 cm a SI jednotkou zajištěnou ocelovým lankem.
Ihned po doběhu je každý závodník povinen orazit cílovou SI jednotku a poté si nechat vyčíst čip ve vyčítací jednotce ve stánku prezentace. I v případě, že závod vzdáte, musíte projít cílem a nahlásit se pořadatelům, aby nebylo nutno vyhlašovat celostátní pátrání!
Závodní občerstvení: V každé etapě budou 2 standardní hrobové občerstvovačky (čaj, šťáva, voda, hroznový cukr, čokoláda, ovoce, rozinky, sůl, tatranky...), minimálně jedna i pro kratší tratě. Pozor, občerstvovací kontroly budou po obě etapy fungovat pouze do 15:00. V lese se nachází několik studánek a pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Vodu z potoků pijte na vlastní nebezpečí jen v dostatečné vzdálenosti od pastvin. Většina restaurací v závodním prostoru během víkendu otevírá až odpoledne nebo vůbec.
Pozávodní občerstvení: V cíli dostanete čaj, v restauraci klášterního pivovaru si můžete koupit i pivo.
Objednaná pořadatelská strava se bude vydávat v Lokále U Ondřeje (restaurace Stropník). Mají tam spoustu rezervací, pro večeře máme rezervovány pouze tři stoly, a to v pátek mezi 17:00 až 19:00 a v sobotu do 21:00. Máme rezervovány tři stoly (cca 20 lidí), musíme se vystřídat, bez vzájemné tolerance to nepůjde. Snídaně mezi 7:00 až 8:00 tamtéž (60 míst).
V Oseku najdete jak drahé podniky, tak pajzly, viz síť hospod na mapy.cz nebo plánek hospod.
Kulturní vyžití: Ti, kdo si zaplatili komentovanou prohlídku kláštera, si na prezentaci mohou vybrat buď první turnus od 16:00 nebo druhý od 17:00. Kdo dřív přijde...
Večer po 20:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie zahraje a zazpívá závodníkům písničkář Petr Linhart. Pár lístků za 150 Kč ještě zbývá. Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu kláštera.
Způsob hodnocení: Aby tým mohl být klasifikován, musí oba jeho členové orazit všechny kontroly obou etap. Pořadí týmů ve výsledkové listině se určuje na základě součtu časů obou etap.
Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na prvním závodě ČAR série 2023, Brutus Extreme Orienteering (tým musí závodit ve stejném složení).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Miroslav Seidl
Informace: Na webu: https://hrob-2022.krk-litvinov.cz/cs/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci.
 • Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
 • Mějte na paměti, že vrcholí lovecká sezóna. Během příprav byly lesy plné nimrodů a pálili jak u Verdunu i ve dne. Snad se vrátíte za světla.